תקנון האתר

תקנון האתר
1. כללי
1.1 חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד
1.2   אתר www.amirey-hagalil.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת אמירי הגליל בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות המלון, השירותים הניתנים על ידיו, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות אירוח ומבצעים במלון
1.3 הזמנת אירוח (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.
2 תנאי שימוש באתר
2.1 כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר )להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.
2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה .יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו
2.3 כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, דיינרס,  ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד
2.4 החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, שמקורו בצד שלישי כלשהו .ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך
2.5 כל התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד
2.6 באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים") הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש .על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.amirey-hagalil.com  באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב
2.7 .החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש
2.8 החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור
2.9 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא ,אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור
2.10 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו
2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה
2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר , תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית משפט המוסמך בעיר צפת בלבד
3 תנאי הזמנת לינה:
3.1 כרטיס האשראי ניתן לביטחון בלבד. התשלום יתבצע במלון.
3.2 קבלת החדרים החל מהשעה 15:00, פינוי החדרים עד השעה 12:00 ובימי שישי וערבי חג עד השעה 11:00
3.3 המלון אינו מארח תינוקות וילדים מתחת לגיל 10
3.4 האירוח בימים א'-ו' כולל ארוחת בוקר וארוחת ערב במסעדת 'בין כרמים' שבמלון.
3.5 במוצ''ש האירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר
3.6 ארוחת הערב במסעדת 'בין כרמים' אינה כוללת שתיה מוגזת, יין ודמי שירות מלצרים
3.7 בחגים תידרש מקדמה לאירוח
3.8 בהזמנת 3 חדרים ומעלה תידרש מקדמה ותחול מדיניות ביטולים שונה
3.9 חברי מועדון ייהנו מהטבות המועדון החל מהשהייה השנייה
אורחים יקרים:
עפ"י הנחיות משרד הבריאות, רשאים להתארח רק בעלי תעודת חיסון (תו ירוק, שבוע לאחר החיסון השני) או תעודת מחלים.
ילדים מתחת לגיל 16 חייבים בהצגת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 48 שעות לפני מועד ההגעה.
4 מדיניות ביטול הזמנה:
1. תנאי ביטול עונה רגילה:
אמצע השבוע (ימים א-ד): אורח שיבטל הזמנת נופש מ- 2 ימים לפני ההגעה, יחויב בעלות הלילה הראשון.
סופשבוע (חמישי עד שבת): אורח שיבטל הזמנת נופש מ- 4 ימים לפני ההגעה, יחויב בעלות הלילה הראשון.
2. תנאי ביטול בחגים ועונת הקיץ:
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 7 ימים לפני ההגעה, יחויב ב 50% מעלות ההזמנה.
5 מועדון לקוחות אמירי הגליל:
5.1 ההטבות:
5.1.1 10% הנחה עבור לינה מהמחיר המופיע באתר הבית כל השנה כולל סופ”ש, חגים וחודשי הקיץ (ההנחה אינה תקפה לחבילות ספא ומבצעים)
5.1.2 10% הנחה על כל טיפולי הספא המוצעים במלון.
5.1.3 בהזמנת יום פינוק בספא – הטבה של הארכת משך טיפול הספא לשעה
5.1.4 5% הנחה על קניית שובר מתנה ללינה ממחיר המחירון המלא (לא כולל חבילות ספא ומבצעים המתפרסמים מעת לעת)
5.1.5 הזמנת ארוחת ערב במסעדת ‘בין כרמים’ (במחיר מלא) – קרף יין הבית מתנה
5.1.6 15% הנחה לאורחי הגיל השלישי – בעבור אירוח באמצע השבוע. (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק )
5.1.7 טיפול ספא מפנק אחד לשהייה (50 דקות) לחוגגים יום נישואין / יום הולדת בהזמנת לינה בלבד (לא כולל שוברים וחבילות ספא).
5.1.8 מבצעים מיוחדים לחברי מועדון.
5.2 תנאי המועדון
5.2.1 כל הטבות מועדון אמירי הגליל ניתנות למימוש החל מהשהייה השנייה. 
5.2.2 כל ההטבות וההנחות יינתנו לחבר/ת המועדון בלבד (להזמנת חדר אחד בלבד) ואינן ניתנות להעברה.
5.2.3 הטבת יום הולדת / יום נישואין: ניתן לממש את הטבה במהלך החודש בו מתקיים האירוע בלבד | ניתן לממש טיפול מתנה אחד לשהייה | בנוסף תינתן 5% הנחה על הלינה ממחיר המחירון | בסופי שבוע, חגים ומועדים – מימוש ההטבה בהזמנה של מינימום שני לילות | לא ניתן לממש במסגרת הטבת המועדון החודשית או עם הנחת אזרח ותיק
5.2.4 אמצע השבוע – ימים א’-ד’ – לא כולל חגים ומועדים וחודשי הקיץ.
5.2.5 כל ההטבות ניתנות ממחיר מחירון.ועל הנחות אלו לא יחולו הנחות נוספות.
5.2.6 כל ההטבות וההנחות ניתנות לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
5.2.7 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתנאי המועדון.